martes, 9 de enero de 2018

Resposta da Comisión Europea á pregunta da Europarlamentaria Lidia Senra sobre o caso do profesor GN Saibaba

Cunha nova demostración de cinismo, hipocresía e complicidade co xenocidio que se está a producir na India contra os pobos Adivasis, Dalits e activistas, a Comision Europea  respondeu a pregunta da Europarlamentaria Lidia Senra sobre a situación do profesor GN Saibaba, demostrando así o rol que xoga a UE na explotación e represión que sofre o pobo da India e máis concretamente no caso do profesor GN Saibaba onde cada dia que pasa é un dia máis de tortura.
Dende aqui esiximos a inmediata liberdade do profesor GN Saibaba e todas e todos os presos políticos da India, asi como o fin da Operación xenocida "Cacería Verde".

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006242+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
"ES
E-006242/2017
Respuesta de la vicepresidenta Mogherini
en nombre de la Comisión
(4.1.2018) 


Como signataria de los principales convenios internacionales en materia de derechos humanos y teniendo en cuenta su compromiso con las Naciones Unidas (ONU), la República de la India no ha cesado de esforzarse por avanzar en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. En relación con su participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, más recientemente, en el marco de su tercer examen periódico universal, que ha contado con una gran participación de los Estados miembros de la UE, la India ha prometido nuevas medidas para mejorar la situación de los derechos humanos y cumplir sus obligaciones en la materia, con especial hincapié en el desarrollo económico y social y en la erradicación de la pobreza.

La UE sigue estando muy atenta al asunto del profesor Saibaba, condenado por el juzgado del distrito de Gadchiroli (Maharashtra) en marzo de 2017. Puesto que el profesor ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Nagpur, debe aguardarse a que este se pronuncie. Desde hace tiempo, la UE viene planteando el asunto por razones humanitarias ante las autoridades indias. "

English:

With a new demonstration of cynicism, hypocrisy and complicity with the genocide that is occurring in India against the Adivasis, Dalits and activists, the European Commission responded to the question of Euro-parliamentary Lidia Senra on the situation of Professor GN Saibaba, thus demonstrating the role that The EU plays the exploitation and repression suffered by the people of India and more specifically in the case of Professor GN Saibaba where every day that passes is another day of torture.

From here we demand the immediate freedom of Professor GN Saibaba and all political prisoners of India, as well as the end of the Genocide Operation "Green Hunt."


 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006242+0+DOC+XML+V0//EN
"EN
E-006242/2017
Answer given by Vice-President Mogherini
on behalf of the Commission
(4.1.2018) 


As a signatory to major international human rights conventions and given its commitment to the United Nations (UN), the Republic of India has made constant efforts to progress with regard to respect for human rights and democratic principles. In connection with its membership in the UN Human Rights Council and most recently in the context of its third Universal Periodic Review, with strong participation of the EU Member States, it has pledged further action to improve the human rights situation and to fulfil its human rights obligations, with a particular emphasis on socio-economic development and the eradication of poverty.

The EU continues to follow the case of professor Saibaba convicted by sessions court in Gadchiroli district of Maharashtra in March 2017. As Professor Saibaba lodged an appeal against the verdict with the Nagpur High Court, the case is still sub judice. The EU has been raising the case on humanitarian grounds with the Indian authorities. "

India: Conferencia de imprenta Free Saibaba!


lunes, 18 de diciembre de 2017

INDIA: Familiares de mortos no distrito Bhadradri Telangana denuncian "falso encontro"

correovermello-noticias
New Delhi, 17.12.17
Un reporte de Wire informa que os familares dos oito supostos naxalitas mortos nun "encontro" nos bosques de Tekulapally, do distrito Bhadradri Kothagudem, de Telangana, denuncian que seus corpos non tiñan feridas de balas mais sí de seres brutalmente torturados.
As oito persoas asasinadas foron Arjun, Etti Seenu alias Kumar, Essam Naresh alias Sudarshan, Turakali Madhu, Gadadala Sriniwas, Battu Adinarayana, Jakkiti Praveen Kumar y Omprakash. 
Os familaires afirman que todos eran traballadores e traballadoras temporeiros e non membros do EGPL coma afirma a policía.
 

Reino Unido: Mitin en Londres defende a presos políticos na India.

Co motivo do 50º aniversario da promulgación da lei de Prevención de Actividades Ilícitas, 1967 (UAPA) a OAS India Society da Universidade de Londres, ten orgaizado unha asembleia pública na que se ten debatido e denunciado a situación dos presos e prisioneiros políticos na India. poñendo particular enfasis no caso do profesor GN Saibaba.

 


domingo, 17 de diciembre de 2017

Condeando a nova detención do Camarada Ghandy.


 

Nota de imprenta.

O camarada Kobad Ghandy, un veteran dirixente maoísta de 71 anos, que fora posto en liberdade o pasado xoves, despois de 8 anos de cadea, foi de novo detido pola policía este sabado nun claro caso de acoso policial. O propio camarada Ghandy ten denunciado o mesmo nun escrito de seu puño e letra.
A Asociación de Escritores Revolucionarios (Virasam) e o Comité de Liberdades Civis (CLC) teñen condeado o arresto de Kobad, calificándolo de "detención ilegal e hostigamento policial".

Liberdade para o camarada Kobad Ghandy e demais presos e prisioneiros políticos na India!


Galiza, 17 de decembro do 2017

Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na India.